Ακμή

Αικατερίνη Λαμπρινοπούλου M.D. Ph.D. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος σε Νέο Ψυχικό, Γέρακα, Αθήνα, Βόρεια Προάστια
Αικατερίνη Λαμπρινοπούλου M.D. Ph.D. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος σε Νέο Ψυχικό, Γέρακα, Αθήνα, Βόρεια Προάστια
Αικατερίνη Λαμπρινοπούλου M.D. Ph.D. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος σε Νέο Ψυχικό, Γέρακα, Αθήνα, Βόρεια Προάστια


Αντιμετωπίζεται με τοπική και συστηματική αγωγή καθαρισμού προσώπου, δερματοαπόξεση, πίλινγκ και Fraxial Laser.

Αικατερίνη Λαμπρινοπούλου M.D. Ph.D. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος σε Νέο Ψυχικό, Γέρακα, Αθήνα, Βόρεια Προάστια

Καθαρισμός

Αφορά σχεδόν όλα τα είδη της ακμής και ανάλογα με την βαρύτητα αυτής εξαρτάται η συχνότητα και ο τρόπος . Χρησιμοποιώντας ατμό και όζον ανοίγουν οι πόροι και με την βοήθεια διαφόρων μηχανημάτων καθαρίζουμε το δέρμα. Στην συνέχεια είτε κάνουμε ένα ελαφρύ peeling ή δερματοαπόξεση ώστε να ενισχύσουμε το αποτέλεσμα. Τέλος απλώνουμε μια ηρεμιστική μάσκα για να φύγουν οι ερεθισμοί.

Θεραπεία

Αικατερίνη Λαμπρινοπούλου M.D. Ph.D. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος σε Νέο Ψυχικό, Γέρακα, Αθήνα, Βόρεια Προάστια
Αικατερίνη Λαμπρινοπούλου M.D. Ph.D. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος σε Νέο Ψυχικό, Γέρακα, Αθήνα, Βόρεια Προάστια

Διόρθωση ουλών

Γίνεται με διάφορους τρόπους, γιατί συνήθως ένα πρόσωπο δεν έχει το ίδιο είδος ουλών έτσι λοιπόν για τις αβαθείς πλατιές ουλές χορηγούμε υαλουρονικό οξύ ή υδροξυαπατίτη αρχικά και στη συνέχεια τις διορθώνουμε με αυτόλογη μεσοθεραπεία. Οι ουλές οι οποίες είναι πιο μικρές αλλά ακανόνιστες πάνε πολύ καλά με Fraxial Laser ή δερματοαπόξεση. Οι πολύ μικρές ουλές που το εύρος τους είναι σαν τη μύτη ενός μολυβιού αφαιρούνται με μικρά patch.Τα χημικά πίλινγκ απαντάνε πολύ σωστά στις κόκκινες ουλές. Για τις ουλές χορηγούνται μετά μείγματα συμπληρωματικά των αγωγών.