Δερματοσκόπηση: διάγνωση και παρακολούθηση σπίλων (ελιών)

Αικατερίνη Λαμπρινοπούλου M.D. Ph.D. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος σε Νέο Ψυχικό, Γέρακα, Αθήνα, Βόρεια Προάστια
Αικατερίνη Λαμπρινοπούλου M.D. Ph.D. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος σε Νέο Ψυχικό, Γέρακα, Αθήνα, Βόρεια Προάστια
Αικατερίνη Λαμπρινοπούλου M.D. Ph.D. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος σε Νέο Ψυχικό, Γέρακα, Αθήνα, Βόρεια Προάστια
Αικατερίνη Λαμπρινοπούλου M.D. Ph.D. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος σε Νέο Ψυχικό, Γέρακα, Αθήνα, Βόρεια Προάστια


Διάγνωση και παρακολούθηση σπίλων (ελιών)

Με ειδικό φακό το δερματοσκόπιο κάνουμε διάγνωση και παρακολούθηση των σπίλων του σώματος έτσι ώστε να μην χρειάζεται η χωρίς λόγο αφαίρεσή τους.