Δερματοχειρουργική

Αικατερίνη Λαμπρινοπούλου M.D. Ph.D. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος σε Νέο Ψυχικό, Γέρακα, Αθήνα, Βόρεια Προάστια
Αικατερίνη Λαμπρινοπούλου M.D. Ph.D. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος σε Νέο Ψυχικό, Γέρακα, Αθήνα, Βόρεια Προάστια
Αικατερίνη Λαμπρινοπούλου M.D. Ph.D. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος σε Νέο Ψυχικό, Γέρακα, Αθήνα, Βόρεια Προάστια


Αφαίρεση σπίλων (ελιών)

Γίνεται αφαίρεση σπίλων με διάφορες μεθόδους ανάλογα με το είδος και το μέγεθος σπίλου και ταυτόχρονη βιοψία.


Αφαίρεση καλοήθων και κακοήθων βλαβών του δέρματος (κύστες, επιθηλιώματα, κακοήθη μελανώματα)

Γίνεται αφαίρεση με διάφορες μεθόδους ανάλογα με το είδος και το μέγεθος και ταυτόχρονη βιοψία.

Βιοψίες

Γίνεται λήψη της βιοψίας με ειδικό στρογγυλό νυστέρι λίγων χιλιοστών, ώστε να μην εγκαταλείπουν ουλή.